Zarząd

Prezes Zarządu
mgr Ilona Kaczmarczyk

Członek Zarządu - Główny Księgowy
mgr Ewa Wróbel

Pełnomocnik Zarządu
Bożena Latacz

kontakt »