Członkowie

Spółdzielnie spożywców zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" skupiają w swoich szeregach blisko 120 tysięcy członków.
Spółdzielczość to samorządność - co znaczy, że członkowie są gospodarzam spółdzielni i mogą wpływać na jej gospodarkę oraz bieg wszelkich wydarzeń.
Samorządność znaczy również, że każdy członek spółdzielni ma prawo wybierać i być wybieranym do organów samorządu spółdzielczego, każdy też ma równe prawa, co znaczy, że podczas głosowania ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę udziałów.
 
Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, spółdzielnia uczniowska.

Wpisowe wynosi 500,-zł, a wartość udziału:

  • 1 500,-zł  dla osób fizycznych,
  •      30,-zł  dla spółdzielni uczniowskich.


Wpłata udziału członkowskiego na prośbę zainteresowanego może być rozłożona na raty. Prawa i obowiązki członka określa Statut Spółdzielni.

Osoby zainteresowane - kontakt z Sekcją Spraw Pracowniczych i Członkowskich ( 576-111-647).

 

 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 dzień 1 lipca został proklamowany Dniem Spółdzielczości.

"Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego.
W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych."
*)

 

 

*) (Monitor Polski NR 23 POZ.270 z dnia 15 maja 1995 r.)

 
Deklaracja Spółdzielcza