Program lojalnościowy

Każdy Klient, który zgłosi się do objętego programem sklepu „Społem” PSS Zawiercie, otrzyma Formularz Rejestracyjny, połączony z Deklaracją Uczestnictwa (pobierz klauzulę informacyjną w pdf »). Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego  Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest możliwe jej użycie.
Aktywacja konta Klienta może nastąpić w terminie 7 dni od przekazania prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego z Deklaracją Uczestnictwa.

Zakupy w objętych programem sklepach sieci "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup (z wyłączeniem: papierosów i wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych za wyjątkiem piwa, biletów komunikacji, zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych, doładowań, kart klienta i płatności rachunków) w kwocie 5,-zł Klient otrzymuje 1 punkt.

Za zgromadzone punkty:

 

Kupony drukowane są i wydawane w kasie dowolnego sklepu Społem PSS w Zawierciu objętego programem. Po wydrukowaniu kuponu zostanie automatycznie odjęta z konta Uczestnika programu odpowiadająca wartości kuponu ilość punktów.
Każdy kupon posiada unikatowy kod i może być użyty tylko raz w dowolnym sklepie Społem PSS w Zawierciu. Kupon może być zrealizowany od następnego dnia po jego wydaniu, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych lub do uzyskania rabatu na towary oferowane do sprzedaży w chwili realizacji kuponu w danym sklepie (z wyłączeniem: papierosów i wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych za wyjątkiem piwa, biletów komunikacji, zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych, doładowań, kart klienta i płatności rachunków).

Dla uczestników programu będą organizowane dodatkowe promocje i konkursy.

Adresy sklepów "Społem" PSS w Zawierciu dostepne są w zakładkach 'Sklepy spożywcze' i 'Sklepy przemysłowe'.


W ramach programu lojalnościowego honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora. Kartę Seniora można uzyskać za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie, ul.Polska 14b. Na jej podstawie w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych - adres jw, wydawana jest specjalna Karta Klienta "Społem znaczy razem" dająca możliwość, oprócz gromadzenia punktów, uzyskania dodatkowego 1% rabatu przy zakupach we wszystkich sklepach Społem PSS w Zawierciu.

( sprawdź szczegóły » )


Zamień punkty na kupony zanim stracą ważność!

  2_stycznia każdego roku
następuje dezaktywacja punktów starszych niż 2 lata

wg § 6 pkt 7 Regulaminu programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

Zgromadzone punkty ważne są minimum 24 miesiące z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone przed 01.01.2015r stracą ważność w dniu 02.01.2018r. Od roku 2019 dezaktywacja punktów starszych niż 24 miesiące będzie wykonywana 2 stycznia każdego roku.

wg § 7 pkt 2 Regulaminu programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"
W celu wymiany punktów na Kupon Społem, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów winien:
   - zażądać wydrukowania kuponu z terminala w dowolnym sklepie Organizatora programu,
   - okazać Kartę Klienta oraz podać „kod nagrody” którym jest dzień urodzenia Uczestnika.

pełna treść Regulaminu do pobrania w pliku .pdf »


UWAGA - Uczestnicy programu "Społem znaczy razem" !

W przypadku zagubienia Karty Klienta prosimy o niezwłoczne złożenie pisma o dezaktywację zagubionej karty i przeniesienie punktów na nową kartę (Karty Klienta dostępne są w kasach sklepów; po wypełnieniu formularza karta zostanie przypisana do konta uczestnika).
Pismo powinno zawierać  - numer Karty Klienta lub PESEL - imię i nazwisko uczestnika - podpis uczestnika
Pismo można złożyć:

Kartę można także dezaktywować telefonicznie w godz. 7:00-15:00 tel: 789-298-192* (należy podać imię, nazwisko i pesel).
Dezaktywacja karty uniemożliwi dostęp do konta uczestnika oraz wykonywanie transakcji. Po przypisaniu do konta nowej karty, punkty z karty dezaktywowanej mogą zostać przeniesione na nową kartę (pismo jak wyżej).


W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu Społem znaczy Razem.

» Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

 


W razie problemów z aktywowaniem karty, logowaniem do konta, resetem hasła itp. prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z broszurką "Instrukcje dla Klienta (obsługa konta online)" - do pobrania w formacie .pdf link poniżej.

Pomoc techniczna: 789-298-192 *   informatyk@zawiercie.spolem.org.pl *

* - podczas rozmowy lub w treści wiadomości e-mail należy podać nr karty i nr pesel

_________________
Pliki do pobrania: 

       Instrukcje dla klienta (osługa konta online)       
 
       Wzór pisma z prośbą o dezaktywację Karty Klienta
 
       Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

       Klauzula informacyjna RODO

 


Dziękujemy za zaufanie jakim nas codziennie obdarzacie.