Piekarnia

Celem projektu była modernizacja i dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego naszej piekarni. Zakupione z funduszy Unii Europejskiej urządzenia tworzą nową, innowacyjną linię produkcyjną, zautomatyzowaną, sterowalną, przeznaczoną do cyklicznej produkcji pieczywa prozdrowotnego, proekologicznego o wysokiej jakości, bogatego w minerały, aminokwasy, witaminy, błonnik, wzbogacone dodatkami owoców i różnych zbóż.

Wartość projektu: 485 604 PLN
Wartość dofinansowania: 193 400 PLN

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Piekarnia 42-400 Zawiercie, ul. Mostowa 22 
730-111-435


Nasza piekarnia to zakład w pełni nowoczesny spełniający zasady Strategii Bezpieczeństwa Żywności. W ramach tej strategii wprowadzono w  naszych zakładach produkcyjnych system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
 

Politykę Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności realizujemy konsekwentnie, poprzez następujące cele strategiczne:

Piekarnia prowadzi na miejscu sprzedaż pieczywa oraz wyrobów garmażeryjnych

                 od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1400 

GORĄCY CHLEB:   1300- 1500
GORĄCA GARMAŻERKA:   1300- 1500
Przejrzyj ofertę naszej ..:: PIEKARNI ::.. »
 

 
. . . . . . . . . .      


Doceń polskie produkty:

 
czytaj więcej...

 

Pobierz katalog produktów